Červen 2015

Kluzurní práce - Pěkné místo

27. června 2015 v 17:24 | Luci |  Škola

Klauzurní práce v letním semestru nesla název "Vytvoř si svou krajinu", brzy se však více uchytilo "Pěkné místo". Trochu experimentální projekt spočíval v tomto:

Každý si v krajině v blízkém okolí Zlína našel a nafotil "své" pěkné místo, a ze vzniklých fotografií se poté vybíralo. Místa, která se dostala do užšího výběru, se poté navštívila, aby se zjistilo, zda splňují potřebné podmínky pro focení. Po zvážení všech kritérií bylo jedno z nich zvoleno. (Pro jistotu uvádím, že se pouze domnívám, že to takto probíhalo, této části jsem se přímo neúčastnila... Takže můj popis možná není úplně přesný, ale pro představu snad postačí. :) )

Fotografie vybraného "pěkného místa":
A nyní zadání:

Úkolem studenta je vytvořit jednu fotografii - kontaktní kopii snímku vytvořeného na určitém "pěkném místě" v krajině. Místo bude pro všechny studenty stejné, poloha fotoaparátu bude po celý čas stabilní. Jediné, čím se dá hýbat, je ostrost, clona a čas. Student bude mít k dispozici krajinu jako jeviště na vystavění libovolné scény k fotografování. Žánry jsou libovolné. Povinností je dodržet techniku kopie, přímého kontaktu negativu.


Uprostřed mýtiny byla tedy postavená velkoformátová kamera Sinar. Záběr byl stejný, neměnný. Každý z nás měl na vystavění scény a vyfocení přesně jednu hodinu. Časy se nakonec nelosovaly, každý si sám vybral, kdy bude fotit (principem - kdo dřív přijde... ). Fotilo se na černobílé ploché filmy (rozměr si teď nevzpomenu). Technickou podporu nám poskytli sami učitelé, kteří nejen založili filmy, ale také nastavili fotoaparát a naměřili expoziční čas. Člověk se tak mohl soustředit především na ono vystavění scény. Já měla pouze jeden filmek, tedy jeden pokus. Někteří nafotili snímky dva, nevím, dle čeho se rozhodovalo, ale ve výsledku mi to nijak nevadilo. Nafocené filmy se dovezly do školy, kde je všem vyvolal jeden ze studentů pátého ročníku. Zbývalo udělat kontaktní kopii a vymyslet instalaci. Protože byly trochu problémy s nalezením místa k vystavování, instalovalo se nakonec přímo ve vyklizeném ateliéru reklamní fotografie. Každý měl pod svojí fotografií nalepený čas fotografování, jednotlivé Artist Statementy byly poté v brožurách, které byly volně k dispozici. Další den byly obhajoby (velmi rychlé) a večer vernisáž.


Vidím, že můj popis je celkem podrobný, takže přidám už jen svoji explikaci a výslednou fotografii:


Jelen, Pán lesů.

Významné posvátné zvíře uctívané už od pravěku. Je představitelem obnovy a tvoření, životní energie a síly, moudrosti a vznešenosti. Často býval spojován se Stromem života.

Pro shoz a nové dorůstání paroží se stal symbolem přírodního koloběhu, neustálého umírání a zrozování. Byl dáván do souvislosti se smrtí, často se objevoval jako posel smrti či zprostředkovatel mezi nebem a zemí.

Jako bytost vznešená a moudrá se objevuje také v pohádkách a pověstech po celém světě.